Slutförvaring av kärnavfall

Med hjälp av våra forskare, projektörer och ingenjörer har vi möjliggjort byggnationen av ONKALO®.ONKALO® är ett forskningscentrum beläget under jorden som används för undersökning av bergförhållandena i området var slutförvaringen av använt kärnbränsle skall förläggas. Forskningscentrumet har ytterligare utvidgats enligt uppdrag av Posiva Oy för att betjäna som världens första geologiska deponering av använt kärnbränsle. Tillsammans med SKB (Svensk kärnbränslehantering AB) är vi även med i genomförandet av ett liknande slutförvarsanstalt i Sverige som kommer att vara det andra geologiska slutförvaringsutrymmet för kärnavfall i världen.

ONKALO ®  is a registered trademark of Posiva Oy

Forskningsutrymmet ONKALO®

Det 450 m under markytan belägna forskningscentrumet ONKALO® förser forskarna med värdefull information om Olkiluotos berggrund och dess lämplighet som […]

Läs mer

Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs i Olkiluoto, Eurajoki. Det använda kärnbränslet kommer att packas i kopparkapslar som i […]

Läs mer

Ytterligare information av: Jorma Autio +358405160190