Låg- och medelaktivt avfall

Radioaktivt avfall i liten skala uppkommer i kärnkraftverk, hälsovården, industrin och samband med från forskning. Det ska lagras och slutförvaras säkert och tryggt. Med hjälp av våra specialister kan vi planera ett kostnadseffektivt och säkert utrymme i berget var förvaring av kärnbränsle är säkert. I Finland finns det redan två bergutrymmen avsedda för slutförvaring av kärnavfall från kärnkraftverk. Teollisuuden Voima Oy:s VLJ-grotta som är belägen i Olkiluoto samt Fortum Power and Heat Oy:s VLJ grotta belägen i Lovisa togs i bruk på 90-talet. Det finns ett flertal motsvarande lager belägna nära jordytan runtom i världen.

Ytterligare information av: Jorma Autio +358 40 5160190