Tjänster inom kärnkraftsenergi-branschen

Genom säkert förvar av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall samt energiproduktion med koldioxidutsläppsfria så kallade SMR-rektorer (Small Modular Reactors) kan kommande generationer erbjudas en renare natur.