Vattenförsörjning

Rockplan har erfarenhet av vattenförsörjningsprojekt. Både nyproduktion av underjordiska avloppsreningsverk och utvidgning av befintliga anläggningar.

För utsprängningsarbetet av centralreningsverket i Sulkavuori i Tammerfors har det för första gången tagits i bruk Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:s utvecklade EMO-miljöuppföljningssystem, med vilken områdets invånare kan få information om bland annat drivningens framfart och vilka rutter som används för transport av sprängsten.

Rockplan ansvarar för projekteringen av avloppstunnlarna och pumpstationen för tryckhöjning och tömning hörande till Esbos nya avloppsreningsverk i Blombacken.

Av erfarenhet vet vi att avloppsreningsverk i berganläggningar, förutom konventionell bergprojektering, även kräver specifika tekniklösningar, vilka kommer att vara väsentliga delar av själva anläggningsdesignen. Nästan alla förverkligade avloppsreningsverk i bergrum i Finland ingår i Rockplans referenslista.

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut […]

Läs mer

Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast […]

Läs mer

Viksbacka avloppsreningsverk

Reningsverket som huvudsakligen är byggt i berget togs i bruk år 1994. Reningsverket är Finlands och Nordens största reningsverk. Reningsprocessen […]

Läs mer

Ytterligare information av: Paula Kajava +358 50 337 7876