Strukturer på markytan

Även om Rockplan specialiserat sig på strukturer som befinner sig under markytan täcker även vår expertis konstruktionsprojekt som byggs ovanpå marken. En diskussion förs mellan myndigheterna och projektörerna då ansökningsprocessen för bygglov är igång. Utrymmenas olika användningsändamål ger nya utmaningar i fråga om uppfyllandet av föreskrifter och krav. Våra sakkunniga och mångsidiga projektörer på Rockplan tar på sig utmaningen. Med vår sakkunskap vill vi tillföra mervärde till projektet med hjälp av omsorgsfull planering.

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades […]

Läs mer

Södra Hermanstrands bergparkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen i södra Hermanstrand är byggt för att betjäna bostadsområdets bostäder och kontorsutrymmen. Sammanlagt finns det plats för 336 fordon […]

Läs mer

Ytterligare information av: Vesa-Matti Lehtovaara +358 45 657 8336