Skyddsrum

Rockplan har verkat som projektör av skyddsrum i ett flertal branscher. Oftast är det fråga om bergskyddsrum av klass S6.  Rockplan är ett företag inom bergkonstruktionsprojektering. Vi klarar även de mest krävande utmaningarna i olika projekt.

Funktionaliteten av underjordiska skyddsrum under normala omständigheter bör tas i beaktande under planeringsprocessen. Skyddsrum används ofta som parkeringsutrymmen vilket är fallet i Skillnaden, Gloet och i Kampen.

Allaktivitetshallen i Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen för att möjliggöra mångsidiga användningsmöjligheter i en trivsam miljö. Vid behov kan allaktivitetshallen förvandlas till ett skyddsrum som rymmer 1800 personer.

De tekniska kraven för skyddsrum är definierade i inrikesministeriets förordning gällande tekniska krav på skyddsrum.

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades […]

Läs mer

Gloets parkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen vid Gloet schaktades in i berggrunden under en existerande servicetunnel, ungefär 26 meter under byggnaden Porthania. Då Gloets parkeringsanläggning […]

Läs mer

Ytterligare information av: Samuli Ojanperä +358 40 702 1501