Metro, trafik och parkering

Rockplan har under sin mångåriga verksamhet deltagit i ett stort antal projekt i anknytning till metro, trafikarrangemang och parkering. Under projekteringen bör man ta hänsyn till anläggningens vidareanvändning efter att dess ursprungliga användningsändamål har fullgjorts.

Västmetrons första och andra skeden, med start år 2007 respektive 2013, har varit stora och långvariga projekt. Rockplan har via konsultkoalition varit involverade i bägge etapperna. I den första etappen som projekteringsledare och ansvar för bergteknisk projektering och i den andra etappen som berg- och byggteknisk projektör.

Rockplan har deltagit i projektering av trafiktunnlar så som Nordsjö hamns trafiktunnel och Svedängens kollektivtrafiktunnel.

Vi har även erfarenhet av projekteringsledning, arkitekt-, byggkonstruktion- och bergprojektering av underjordiska parkeringsanläggningar så som Ässäparkki, Kamppi köpcentrum samt parkeringsgrottorna i Södra Hermanstads och Skillnaden.

Svedängstunneln

Svedängens tunnel är en över 1 km lång kollektivtrafiktunnel som går under centralparken i Helsingfors. För att bevara centralparken som […]

Läs mer

Ytterligare information av: Metro Miika Kalliokari +358 40 557 5113 / Trafik och parkering Ville Annila +35840 457 1365