Gruvdrift, industri och energi

För att uppnå miljömålen kommer energiproduktion och lagring att öka enligt principerna för hållbar utveckling. Effektivt utnyttjande av tillgängliga material kräver fortfarande anskaffning av nyproducerade material.

Rockplan kan erbjuda ett omfattande nätverk av experter från flera teknikområden med expertis att genomföra stora specialprojekt. Vi har erfarenhet av många olika slags projekt från energisektorn och har även utfört en ”lay-out” projektering i en gruva var vi utvecklade kostnadseffektiv användning av utrymmen.

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och […]

Läs mer

Kakola värmepumpsanläggning

Kakolas värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärmen som uppstår från Kakolabackens vattenreningsverks avloppsvatten. Värmepumpsanläggningen producerar fjärrvärme samt fjärrkylning för fastigheter i Åbo. Värmepumpsanläggningen […]

Läs mer

Sundholmens kollager

I samband med Sundholmens kraftverk byggdes det på 2000-talet fyra underjordiska kollager som till de djupaste delarna ligger 120 m […]

Läs mer

Ytterligare information av: Miika Kalliokari +358 40 557 5113