Projektutveckling

Rockplan är ett erfaret konsultföretag och har hjälpt till att förverkliga ett stort antal olika projekt.

Projektutveckling startar med att utvärdera projektets finansiella, miljömässiga och tekniska förutsättningar. Projektutvecklingen förverkligas genom att stegvis framskrida mot ett högklassigt, fungerande och ekonomiskt mål. Utvecklingsprocessen styrs upp genom att organisera uppdraget, utse projektets nyckelpersoner, göra tidtabell, identifiera riskfaktorer och komma överens om arbetets utförandesätt.

Rockplan erbjuder för investerare en allomfattande konsulteringshelhet, vilken omfattar all expertistjänst och samarbetspartners som behövs vid projektering och under förverkligandet, med allt från markanvändnings- och arkitektsplanering till uppföljningar under anläggningens driftstid.

Månsas idrottshall

Månsas idrottshall är beläget i ett underjordiskt skyddsrum som byggdes 1998. Ingången till de underjordiska utrymmena är vid Talldungevägen och […]

Läs mer

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut […]

Läs mer

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades […]

Läs mer

Ytterligare information av: Vesa-Matti Lehtovaara +358 45 657 8336