Projektledning

Med Rockplans projektledning säkras att projektet fortskrider enligt tidtabell och inom planerad budget. Projektledaren fokuserar främst på projekteringens implementeringsprocesser samt bidrar med assistering åt byggherren och beställaren.

Med god projektledning försäkras en god revideringskontroll och förhindrar att osäkra situationer uppstår.

Ett smidigt samarbete med både byggherren och de övriga parterna i projektorganisationen är viktigt för att uppnå lyckad genomförbarhet av projektet.

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut […]

Läs mer

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och […]

Läs mer

Ytterligare information av: Miika Kalliokari +358 40 557 5113