Inspektioner och modellering

Rockplan står till tjänst med statusinspektioner av underjordiska anläggningars, uppföljning och granskning av förstärkta bergkonstruktioner samt ger åtgärdsförslag för möjliga underhållsarbeten.

En övergripande inspektion av konstruktionernas skick och läckagenivå underlättar avgränsningen av kommande uppföljningsåtgärder och planeringen av nödvändiga noggrannare inspektioner vid de iakttagna områdena. En omsorgsfull granskning av de bärande huvudsystemen bör göras då befintliga underjordiska anläggningars ändamål ändras eller utvidgas. En statusrapport av förstärkningskonstruktionerna erhålls genom en grundläggande kartering, som definierar förutsättningarna för kompletterande undersökningar och uppföljningar.

Med våra drönare kan vi inspektera bland annat höga eller branta slänter på ett tryggt sätt. Utifrån drönarbilderna kan en fotogrammetrisk modell vid behov sys ihop varifrån sömmar, sprickor och unduleringar lätt kan identifieras.

Anläggningens informationsmodell innehåller bygginformation som insamlats under hela livscykeln, vilket gör informationsanvändningen snabbare, lättare och mera noggrann. Rockplans BIM-koordinerare samordnar modellerna och granskar att projektörernas planer inte innehåller konflikter, att kommunikationen mellan projektörerna fungerar och att informationsmodellerna uppfyller kvalitetskraven.

Kakolabackens avloppsreningsverk

Ett 470 000 m3 stort utrymme sprängdes ut för Kakolabackens avloppsreningsverk, som ligger strax intill Åbo centrum. Det nya avloppsreningsverket ersatte […]

Läs mer

Månsas idrottshall

Månsas idrottshall är beläget i ett underjordiskt skyddsrum som byggdes 1998. Ingången till de underjordiska utrymmena är vid Talldungevägen och […]

Läs mer

Ytterligare information av:
Inspektioner Matti Kalliomäki  +358 40 735 7788
Modellering Lassi Hatakka +358 40 455 2774