Huvudprojektering och arkitektprojektering

Med Rockplans erfarenhet av branschen kan vi erbjuda er en bred skala högklassiga arkitekttjänster. Vi för byggprojekten målmedvetet och smidigt framåt och med rätt attityd! Vår arkitektgrupp jobbar i stark växelverkan med de övriga projekteringsteamen så att högklassiga, funktionerande och moderna lösningar uppnås.

Våra tjänster inom arkitektprojektering täcker projektets samtliga skeden från projektutveckling till besiktningar under produktionsfasen. Utifrån arkitektprojekteringens helhetsinsyn kan hänsyn till funktionella frågor, materiella och ekonomiska val samt lösningar angående miljö och stadsbild beaktas.

Rockplan ansvarar för huvudprojektering i bergprojekt och erbjuder huvudprojekteringstjänster som uppfyller bygglagens krav. En av myndigheterna kvalificerad huvudprojekterare bör utses för projektet. Det är ofta en arkitekt som fungerar som projektets huvudprojekterare.

Med Rockplans roll som ett huvudprojekteringsföretag inom bergbyggnationskonsultering gör att vi bemästrar de utmaningar som förekommer i krävande byggprojekt, så som samordning, prognostisering av bergförhållanden, projektutveckling och -ledning.  

Rockplan erbjuder för projekteringsledningsuppdrag erfarna och högt skolade huvudprojekterare, som styr projekteringen mot en solid och funktionsmässigt optimal lösningshelhet.

Ett lyckat projekt är för oss alltid lika viktigt, oberoende av projektets ändamål och storlek. Vi erbjuder högklassig arkitektprojektering med utgångspunkt från kundens önskemål.

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades […]

Läs mer

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut […]

Läs mer

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och […]

Läs mer

Ytterligare information av: Vesa-Matti Lehtovaara +358 45 657 8336