Geologi och miljö

Våra geologer säkerställer att projektet förverkligas så att principen om hållbar utveckling efterföljs, miljön värdesätts och att byggpåverkan på miljön tas i hänsyn.

Rockplans geologitjänster består av bland annat miljöutredningar, geologiska byggpotentialutredningar och riskbedömningar.

Utifrån ingenjörsgeologiska karteringar samt tredimensionella fotogrammetri- och punktmolnsmodeller utvärderar geologerna bergmekaniska parametrar som underlag för den bergtekniska projekteringen.

Vi planerar även borrprogram för jord- och berggrundsundersökningar, karterar och bedömer borrkärnor samt utför grundvattensmonitorering.

Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast […]

Läs mer

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut […]

Läs mer

Ytterligare information av: Miljö: Paula Kajava +358 50 337 7876/ Geologi: Lassi Hatakka +358 40 455 2774