Byggkonstruktion

Med hjälp av gemensamma mål och en funktionerande konstruktionsdesign uppnås önskat slutresultat. Konstruktionsprojektering består av framtagning av principlösningar för beslutsfattning under utrednings- och systemhandlingsfaserna samt av bygghandlings- och produktionsskedenas detaljprojektering om frågor kring bland annat säkerhet och ekonomi.

Komplicerade konstruktioner kan förverkligas med hjälp av våra erfarna byggkonstruktörer.

Konstruktörgruppens flexibla samarbeten med andra parter möjliggör förträfflig service, där optimala lösningar uppnås med de modernaste designverktygen.

Till projekteringshelheten hör alltid identifiera projektets karakteristiska drag och att hantera dess risker. Byggkonstruktörerna sammanställer handlingar om materialval och beskrivningar om förverkligandet. Bygghandlingarna kontrolleras och justeras på plats så att de stämmer överens med de verkliga bergförhållandena.

Gloets parkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen vid Gloet schaktades in i berggrunden under en existerande servicetunnel, ungefär 26 meter under byggnaden Porthania. Då Gloets parkeringsanläggning […]

Läs mer

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och […]

Läs mer

Ytterligare information av: Matti Kalliomäki
+358 40 735 7788
matti.kalliomaki@rockplan.fi