Bergprojektering

Med bergprojektering hjälper vi våra kunder att flytta verksamheter under jord så att fastighetens resurser kan utnyttjas effektivare. Förutom skyddsrum har vi även projekterat ett flertal andra typer av underjordiska funktionaliteter, så som kollektivtrafik, parkering samt idrottsverksamhet. Under Helsingfors löper också ett stort antal för fotgängare ämnade tunnlar, vilka sammanbinder stadens olika anläggningar med varandra.

En rätt utförd projektering försäkrar att de underjordiska utrymmena byggs på ett säkert och ekonomiskt sätt samtidigt som aktiviteterna på marknivån kan fortgå. Som namnet berättar är Rockplan ett konsultföretag specialiserad på bergprojektering och vi har varit involverade i de största underjordiska byggprojekten i Finland.

Vår bergmekanikgrupp modellerar förslagna alternativ för bergkonstruktioner och granskar bergets beteende i dem med hjälp av tredimensionella bergmekaniska simuleringar. Detaljerade planer för berguttag, förstärkning och injektering utarbetas med dessa analyser som grund så att arbetet kan förverkligas på möjligast fördelaktigt och tryggt.

Med vår över 30-åriga arbetserfarenhet av bergmekanik, ingenjörsgeologi och design av berguttag, förstärkning och injektering kan vi kan erbjuda alla de tjänster som behövs vid bergprojekteringens samtliga skeden.

Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast […]

Läs mer

Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs i Olkiluoto, Eurajoki. Det använda kärnbränslet kommer att packas i kopparkapslar som i […]

Läs mer

Ytterligare information av: Miika Kalliokari +358 40 557 5113