Vi strävar till att vara branschens bästa företag år 2023!

Vi på Rockplan är övertygade om att personalen är den främsta tillgången för företaget. Därför satsar vi medvetet på att alla ska trivas hos oss. Konsultbranschen och de digitala verktygen som utnyttjas inom branschen utvecklas snabbt, och mer och mer tyngd läggs på visualiteten då man uppgör skisser och modeller. För att hålla vår ställning som ett toppföretag inom branschen, satsar vi mycket på utbildning och vidareutveckling. Vi lär oss av misstag och vi vågar be om hjälp. Innovationer och kreativa lösningar föds ofta genom misstag och framgång.

Öppna jobb

Förmåner

Hur är det att arbeta på Rockplan?