Tammerforsregionens avloppsreningsverk (2015-)2018-07-05T12:23:34+00:00

Project Description

Tammerforsregionens avloppsreningsverk (2015-)

Beställare: Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy
Omfattning: Volym 804 000 m³
Ansvar för: Granskning av översiktsplan, utredning av bergsförhållanden och bergteknisk projektering

  • Reningsverk för avfallsvatten