Sundholmens underjordiska lager för kol (1999-2004)2018-07-05T12:26:59+00:00

Project Description

Sundholmens underjordiska lager för kol (1999-2004)

Beställare: Helsingfors Energi
Omfattning: Volym 530 000 m³
Ansvar för: Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och byggkonstruktionsprojektering.

  • Fyra silon i berg, alla med en diameter på 42 m och en höjd på 62 m.