Sibbo allaktivitetshall (1999-2004)2018-07-05T11:57:59+00:00

Project Description

Sibbo allaktivitetshall (1999-2004)

Beställare: Sibbo kommun
Omfattning: Volym 35 000 m³, areal 5 700 m², befolkningsskydd för 1 800 personer
Ansvar för: Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och byggkonstruktionsprojektering och VVS-planering

Det var av vikt att få idrottssalen, och hela anläggningen, möjligast rymlig, så att utrymmet inte skulle upplevas som oangenämt och svårdefinierat. Ett öppet utrymme var väsentligt även med tanke på läktaren i andra våningen och den utsikt som öppnar sig därifrån. En bra sikt inne i byggnaden ökar även brandsäkerheten och verkar lugnande på människors beteende i undantagssituationer.

 

Titta på videon