Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM (2010-)2018-07-05T12:28:59+00:00

Project Description

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM (2010-)

Avloppstunnlarna för Blombackens avloppsreningsverk i Esbo

  • Bygghandlingsskedet – Bergteknisk projektering samt byggkonstruktion- och arkitektprojektering, 2015-
  • Granskning och revidering av systemhandlingarna, 2015-2017
  • Systemhandlingar för bergkonstruktionerna, 2010 – 2014

Alberga sambrukstunnel i Esbo

  • Ansvar för Geologi, geoteknik, bergteknik, byggkonstruktion och arkitektprojektering. Förstudie, systemhandling, bygghandling samt detaljprojektering under byggnadsskedet. 2011 – 2016
  • Tunnelns totala längd inklusive tillfartstunneln är ca 1540 m.