Parkeringsanläggning i södra Hermanstad (2006-2011)2018-07-05T11:51:30+00:00

Project Description

Parkeringsanläggning i södra Hermanstad (2006-2011)

Beställare:  ATT, Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå
Omfattning: Volym 46 000 m³, parkeringsanläggning för 336 bilar
Ansvar för:  Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och byggkonstruktionsprojektering samt brandsäkerhets- VVS-planering