Kakolabackens värmepumpsanläggning (2005-2008)2018-07-05T12:12:06+00:00

Project Description

Kakolabackens värmepumpsanläggning (2005-2008)

Beställare: FCG, Åbo Energi
Omfattning: Volym 45 000 m³
Ansvar för: Bergteknisk projektering

  • Underjordisk värmepumpanläggning, som utnyttjar spillvärme från Kokola avloppsreningsverk. Producerar både fjärrvärme och -kylning. Anläggningen färdigställdes år 2009 och ligger i anslutning till avloppsreningsverket i Kakola.
  • Värmepumpsanläggningen producerar energi från en förnybar energikälla – renat avfallsvatten. Den cirkulerar det renade avfallsvattnet via värmepumpen, vilken tillvaratar energin som finns i avfallsvattnet för att utnyttjas i fjärrvärmenätet. Anläggningen producerar även fjärrkylning.