Kaitans metrostation2018-07-05T11:27:45+00:00

Project Description

Kaitans metrostation

Beställare: Länsimetro Oy
Omfattning: 9000 m2, 300 m lång och ungefär 47 meter hög
Ansvar för: Byggkonstruktionsprojekteringen

  • Ingång till stationen sker via byggnader ovan jord, placerade i stationens östra och västra ända.