Huhmarisvaaras underjordiska restaurang och skolningslokal (1999-2002)2018-07-05T11:54:41+00:00

Project Description

Huhmarisvaaras underjordiska restaurang och skolningslokal (1999-2002)

Beställare: Huhmarisvaaran Loma Oy
Omfattning: Volym 2000 m³
Ansvar för: Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och byggkonstruktionsprojektering samt brandsäkerhets- VVS-planering