Gloets parkeringsanläggning och befolkningsskydd (1996-1999)2018-07-05T11:46:26+00:00

Project Description

Gloets parkeringsanläggning och befolkningsskydd (1996-1999)

Beställare: Kluuvin pysäköintilaitos Oy
Omfattning: Volym 104 665 m³, parkeringsanläggning för 725 bilar, 7500 skyddsplatser
Ansvar för: Huvudplanering, arkitekt-, bergbyggnads- och byggnadsplanering

Titta På Videon