Forskningsutrymmet ONKALO® (2003-)2018-12-05T16:04:33+00:00

Project Description

Forskningsutrymmet ONKALO® (2003-)

Beställare: Posiva Oy
Omfattning: Volym 350 000 m³
Ansvar för: Bergteknisk projektering, detaljprojektering och besiktningar under drivningsarbetet

  • Tunnlar, vertikalschakt och demonstrationsutrymmen hörande till forskninganläggningen om slutförvaring av använt kärnbränsle, ONKALO®

ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy