City-Center servicegård och befolkningsskydd (2002-2011)2018-07-05T12:03:09+00:00

Project Description

City-Center servicegård och befolkningskydd (2002-2011)

Beställare: Sponda Oyj
Omfattning: Volym 45 121 m³
Ansvar för: Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och byggkonstruktionsprojektering