Anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle (2015-)2018-07-04T16:06:52+00:00

Project Description

Anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle (2015-)

Beställare: Posiva Oy
Omfattning: Volym 400 000 m³
Ansvar för: Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och konstruktionsprojektering,  BIM (Building information modelling)

Titta På videon