Strukturer på markytan

Södra Hermanstrands bergparkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen i södra Hermanstrand är byggt för att betjäna bostadsområdets bostäder och kontorsutrymmen. Sammanlagt finns det plats för 336 fordon och från utrymmet finns det fem trappuppgångar och fyra hissförbindelser som för besökaren upp till markytan. I samband med planeringen av parkeringsanläggningen har man satsat på att få ingångarna på markytan att smälta in i omgivningen och bli en del av stadsmiljön.

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades i Nickby centrum på 28 m djup. Vid behov kan allaktivitetshallen omvandlas till ett skyddsrum vars kapacitet räcker för 1800 personer.

Sporthallen som är i vardagligt bruk kan delas in i fyra delar, varav en kan isoleras med en ljudisolerande barriär. Under dagarna är hallen huvudsakligen i de närliggande skolornas användning, men tack vare hallens storlek är det även möjligt att hålla officiella innebandy- och handbollsmatcher i hallen. I läktaren finns det rum för 250 åskådare.

I samband med allaktivitetshallen finns det även olika mötesrum, ett cafe’ och ett gym.