Skyddsrum

Gloets parkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen vid Gloet schaktades in i berggrunden under en existerande servicetunnel, ungefär 26 meter under byggnaden Porthania. Då Gloets parkeringsanläggning togs i bruk år 2000 var det den näst största parkeringsanläggningen i Helsingfors. På tre våningar och i två hallar fanns det sammanlagt 725 parkeringsplatser i anläggningen. Från parkeringsanläggningen finns det förbindelser som fotgängare kan använda till köpcentrumet Kluuvi och till Helsingfors universitets metrostation. Vid behov kan utrymmet användas som skyddsutrymme för 7500 personer.

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades i Nickby centrum på 28 m djup. Vid behov kan allaktivitetshallen omvandlas till ett skyddsrum vars kapacitet räcker för 1800 personer.

Sporthallen som är i vardagligt bruk kan delas in i fyra delar, varav en kan isoleras med en ljudisolerande barriär. Under dagarna är hallen huvudsakligen i de närliggande skolornas användning, men tack vare hallens storlek är det även möjligt att hålla officiella innebandy- och handbollsmatcher i hallen. I läktaren finns det rum för 250 åskådare.

I samband med allaktivitetshallen finns det även olika mötesrum, ett cafe’ och ett gym.