Viksbacka avloppsreningsverk

Reningsverket som huvudsakligen är byggt i berget togs i bruk år 1994. Reningsverket är Finlands och Nordens största reningsverk.

Reningsprocessen vid Viksbacka reningsverk baserar sig på aktivslammetoden, där man utnyttjar gaser som uppkommer (biogas) i samband med rötning av slam. Denna gas kan användas som energi.

Rockplan har varit med i både planeringen av reningsverket i berget samt även senare vid utvidgningen av reningsverket. I det senare utvidgningsskedet schaktades ytterligare utrymmen i bergen för att skapa plats för en biologisk slutfiltrering och för en ny processlinje. Under hela utvidgningen var reningsverket i bruk. Med hjälp av utvidgningen ökade kväveavläsningen till 70 % enligt myndigheternas krav.

Beställare: Helsingin vesi (nuförtiden HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster)

Ansvarsuppgifter: Bergkonstruktionsprojektering

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Miika Kalliokari +358 40 557 5113