Svedängstunneln

Svedängens tunnel är en över 1 km lång kollektivtrafiktunnel som går under centralparken i Helsingfors. För att bevara centralparken som ett friluftsområde beslöts det att busslinjen skulle dras under parken istället för att dra linjen genom den. För tillfället är tunneln endast i bruk för den kollektiva busstrafiken, men i samband med planeringen har man även beaktat möjligheten för att spårvagnar trafikerar den i framtiden. Stamlinjen 560 som använder tunneln betjänar passagerare på distansen Nordsjö-Myrbacka.

Då Svedängens tunnel blev klar år 2015 hade budgeten underskridits med mera än 6 miljoner euro. Besparingen var möjlig genom att förenkla designen från en konstruktion med två tunnlar till en konstruktion med ett tunnelschakt. Sprängstenarna som uppstod i samband med byggandet användes för att restaurera Svedängens friluftsområde och för schaktningsarbetena i Kungseken.

Beställare: HKR-rakennuttaja

Ansvarsuppgifter: Huvudprojektering, arkitekt-, bergkonstruktions- och konstruktionsprojektering

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Matti Kalliomäki +358 40 735 7788