Sundholmens kollager

I samband med Sundholmens kraftverk byggdes det på 2000-talet fyra underjordiska kollager som till de djupaste delarna ligger 120 m under havsytan. Då kollagret togs i bruk var det ett av de första av sitt lag i världen. Silorna är 65 meter höga, 40 meter breda och de rymmer 250 000 ton stenkol.

Formgivningen av lagren var en konsekvens av att man övergick till helautomation. De cylinderformade kolsilorna möjliggjorde utnyttjande av tyngdkraft i processen, denna form var även ur bergmekaniska skäl optimal. Genom att placera kolförvaren under jorden kunde utrymmet på markytan utnyttjas för kontors- och butiksutrymmen.

Helen har förbundit sig att gradvis avstå från användningen av stenkol och användningen av stenkol i Sundholmen upphör senast 2029. Vi väntar med intresse på hur de gamla underjordiska kolförvaren kommer att utnyttjas i framtiden!

Beställare: Helsingin Energia (nuvarande Helen Oy)

Ansvarsuppgifter: Huvudprojektering, arkitekt-, bergkonstruktions- och konstruktionsprojektering

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av:  Miika Kalliokari +358 40 557 5113