Stockholms tunnelbana – Blå linje till Nacka

Utvidgning av den blåa linjen i Stockholms tunnelbana från Kungsträdgården med nya ändstationerna Nacka och Sockenplan. Längden av spåret är 11 km och fem nya stationer kommer att tas i bruk på sträckan. Till Rockplans ansvarsuppgifter hör Nacka och Gullmarsplans bergkonstruktionsplanering och ingenjörsgeologi samt uppgörande av ingenjörsgeologiska rapporter för Gullmarsplan, Sofia, Hammarby kanal och Sickla.

Utvidgningen av den blåa linjen påbörjades år 2019 och det är meningen att tunnelbanan trafikeras år 2030.

Beställare: Sweco Civil AB/ TYPSA

Ansvarsuppgifter: Bergkonstruktionsprojektering och ingenjörsgeologi

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Svedängstunneln

Svedängens tunnel är en över 1 km lång kollektivtrafiktunnel som går under centralparken i Helsingfors. För att bevara centralparken som

Ytterligare information av: Miika Kalliokari +358 40 557 5113