Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs i Olkiluoto, Eurajoki. Det använda kärnbränslet kommer att packas i kopparkapslar som i till och med 100 000 år kan skydda kärnbränslet från mekanisk belastning.

Slutförvaringsutrymmena kommer att drivas 400 meter ner in i Olkiluotos urberg, slutförvaringskapslarna kommer att placeras in i borrade hål avsedda för kapslarna i slutförvaringstunnlarna. Den stadiga berggrunden har så gott som oföränderliga förhållanden och skyddar emot fluktueringar i temperaturen som sker på markytan.

Bergbrytninsarbeten påbörjades år 2016 och slutförvaringen av kärnbränslet ämnar man ta i bruk på 2020-talet.

Beställare: Posiva Oy

Ansvarsuppgifter: Huvudprojektering, arkitekt-, bergkonstruktions-, konstruktionsprojektering och BIM-modellering.

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Jorma Autio +358 40 5160190