Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy.

Den 1600 m långa vägtunneln i Nordsjö hamn sträcker sig under Borgarstrandsviken, på djupaste stället går tunnelns sträckning 25 meter under havsytan. Vägtunneln i Nordsjö är för tillfället den tredje längsta vägtunneln i Finland och togs i bruk år 2007. Tunneln leder trafikflödet från Nordsjö hamn till Ring III:ans början.

Den 600 m långa järnvägstunneln i Labbacka är en del av den 19 km långa hamnbanan för godstrafik och sträcker sig under Labbackas Natura 2000-område. Efter Labbacka går banan över Borgarstrandsviken.

År 2008 beviljade Finlands byggnadsförbund Nordsjö hamn och trafikandordningar RIL-priset. Priset ges som erkännande för påvisad utmärkt kunskap inom byggbranschen genom god planering och utföring av projektet.

Beställare: Vägförvaltningen /VUOLI projekti

Ansvarsuppgifter: Projektledning, Bergkonstruktions- och konstruktionsprojektering

Kolla även in

Svedängstunneln

Svedängens tunnel är en över 1 km lång kollektivtrafiktunnel som går under centralparken i Helsingfors. För att bevara centralparken som

Ytterligare information av: Matti Kalliomäki +358 40 735 7788