Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades i Nickby centrum på 28 m djup. Vid behov kan allaktivitetshallen omvandlas till ett skyddsrum vars kapacitet räcker för 1800 personer.

Sporthallen som är i vardagligt bruk kan delas in i fyra delar, varav en kan isoleras med en ljudisolerande barriär. Under dagarna är hallen huvudsakligen i de närliggande skolornas användning, men tack vare hallens storlek är det även möjligt att hålla officiella innebandy- och handbollsmatcher i hallen. I läktaren finns det rum för 250 åskådare.

I samband med allaktivitetshallen finns det även olika mötesrum, ett cafe’ och ett gym.

Beställare: Sibbo kommun

Ansvarsuppgifter: Huvudprojektering, arkitekt-, bergkonstruktions- och konstruktionsprojektering

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Vesa-Matti Lehtovaara +358 45 657 8336