Månsas idrottshall

Månsas idrottshall är beläget i ett underjordiskt skyddsrum som byggdes 1998. Ingången till de underjordiska utrymmena är vid Talldungevägen och huvudingången är belägen i Månsasbacken. Skyddsutrymmet är huvudsakligen ett bergskydd och huvudingångsbyggnadens huvudsakliga byggmaterial är armerad betong.

Man har konstaterat av att konstruktionen lider av fuktproblem, mest i bottenbjälklaget, men även i väggarna och bergtaket som man har behandlat med sprutbetong läcker på vissa ställen. Uppdragets syfte är att reda ut konsekvenserna av fuktproblem i anläggningens bottenbjälklag, projektera nya golvkonstruktioner till utvalda områden och förbättra ventilationen. För tillfället renoveras bottenbjälklaget så att det ska vara självventilerande.

Beställare: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn

Ansvarsuppgifter: Huvudprojektering och arkitektprojektering

Kolla även in

Svedängstunneln

Svedängens tunnel är en över 1 km lång kollektivtrafiktunnel som går under centralparken i Helsingfors. För att bevara centralparken som

Gloets parkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen vid Gloet schaktades in i berggrunden under en existerande servicetunnel, ungefär 26 meter under byggnaden Porthania. Då Gloets parkeringsanläggning

Ytterligare information av: Vesa-Matti Lehtovaara +358 45 657 8336