Kakolabackens avloppsreningsverk

Ett 470 000 m3 stort utrymme sprängdes ut för Kakolabackens avloppsreningsverk, som ligger strax intill Åbo centrum. Det nya avloppsreningsverket ersatte fem gamla avloppsreningsverk och tack vare det minskade regionens avfallsvattenbelastning till havet med 30–50 %.

Biogasen, som extraheras från slammet i samband med reningsprocessen används som fjärrvärme. Kakolas värmepumpsanläggning använder sig i sin tur av spillvärmet från det renade avloppsvattnet.

Det gamla fängelset i Kakola, som är en värdefull gammal byggnad, medförde sina egna utmaningar för brytningen av berget. Under planeringsskedet och konstruktionsskedet beaktades speciellt tätortsomgivningen samt det geografiska läget i vår värdefulla innerskärgård.

Beställare: Turun seudun puhdistamo Oy/ FCG

Ansvarsuppgifter: Bergkonstruktionsprojektering

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Lassi Hatakka +358 40 455 2774