Kakola värmepumpsanläggning

Kakolas värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärmen som uppstår från Kakolabackens vattenreningsverks avloppsvatten. Värmepumpsanläggningen producerar fjärrvärme samt fjärrkylning för fastigheter i Åbo. Värmepumpsanläggningen använder sig således av förnybar energi!

Värmepumpsanläggningen är bruten in i berget under marken i närheten av Kakolabackens vattenreningsverk. I samband med att värmepumpsanläggningen togs i bruk minskade användningen av fossila bränslen i området och samtidigt även utsläppen av växthusgaser, eftersom värmepumpsanläggningen delvis ersatte användningen av stenkol i Nådendals kraftverk.

Beställare: Åbo energi

Ansvarsuppgifter: bergkonstruktionsprojektering

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Miika Kalliokari +358 40 557 5113