Forskningsutrymmet ONKALO®

Det 450 m under markytan belägna forskningscentrumet ONKALO® förser forskarna med värdefull information om Olkiluotos berggrund och dess lämplighet som läge för slutförvaret av använt kärnbränsle. Här utförs exempelvis geologiska, hydrogeologiska och geokemiska undersökningar av berggrunden. Brytningen av utrymmet sker med den traditionella borrnings- och sprängningsmetoden.  Med hjälp av korta testtunnlar möjliggörs observationer av omgivningen och forskning utan att byggandet av slutförvaringsutrymmet störs.

ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy

Beställare: Posiva Oy

Ansvarsuppgifter: bergkonstruktionsprojektering, genomdrivningsplanering och projektering under byggnation

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Jorma Autio +358 40 5160190