Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast oföränderliga byggs centrareningsverket in i berget. Detta möjliggör en omgivning som är konstant likadan oberoende av årstiden, vilket reningsprocessen kräver för att fungera bra.

För att belasta miljön och vattendragen så lite som möjligt utnyttjar centralreningsverket de nyaste reningsteknikerna. Reningsverkets aktivslamanläggningprocess kompletteras med sandfiltrering och UV-desinficering. Det renade avloppsvattnet leds ut i Pyhäjärvi via en tunnel.

Hur tunneldrivningen avancerar kan följas via EMO (Environmental Monitoring Online) som är ett miljöuppföljningssystem utvecklat av Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy.

Vid planeringen av Tammerfors Centralreningsverk har man tagit i beaktande att anläggningen i framtiden ska kunna utvidgas.

Beställare: Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy /Tammerfors stad

Ansvarsuppgifter: kontrollering av generalplanen samt bergkonstruktionsutformning

Kolla även in

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy. Den 1600 m långa

Ytterligare information av: Miika Kalliokari +358 40 557 5113