Öppen ansökan

Du kan lämna en öppen ansökan och vi kommer att kontakta dig om det finns en lämplig jobbmöjlighet för dig. Vi läser alla ansökningar noggrant och behåller dem i 6 månader.

Skicka din öppna ansökan och ditt CV via e-post: rekrytointi@rockplan.fi.

Förmåner

Hur är det att arbeta på Rockplan?