Projekteringsledning2018-08-16T11:50:54+00:00

Projekteringsledning

ROCKPLAN tillhandahåller tjänster inom projekteringsledning för byggprojekt och ansvarar för projekteringsledning enligt bygglagen.

I egenskap av projekteringsledare förnar ROCKPLAN övriga projektörer till ett projekteringsteam enligt överenskommelse med kunden och leder sedan projekteringsteamet. För genomförande av mera krävande projekt samlar ROCKPLAN utöver projektörerna även den fältpersonal som krävs för miljöanalys och markundersökningar.

Projekteringsledning är en lagstadgad och krävande specialistuppgift som kräver erfarenhet av underjordiska projekt. ROCKPLANs projekteringsledare är våra mest erfarna specialister.

Fråga mer:

Vesa-Matti Lehtovaara

Projektledare

Tel. +358 45 657 8336