Projektutveckling2018-10-09T08:52:04+00:00

Projektutveckling

Projektutveckling är ROCKPLANs kärnverksamhet. Arbetet med projektutveckling inleds genom en utvärdering av projektets ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningar. Sedan arbetar vi stegvis med projektutvecklingen för att nå målet. Inledningsvis fastställer vi hur utvecklingsarbetet ska organiseras och vilka som ska bemanna projektets nyckelpositioner, tar fram en riskhanteringsplan och bestämmer hur vi ska utforma tjänsten.

ROCKPLAN erbjuder totallösningar för investerare. Vi tillhandahåller samtliga specialisttjänster som behövs för att planera och genomföra projektet. Detta inkluderar samarbetspartners för hela kedjan från markanvändning och arkitektur till driftkontroll.

Fråga mer:

Jarmo Roinisto

Projektledare

Tel. +358 400 400 218