Projektledning2018-08-16T12:19:41+00:00

Projektledning

ROCKPLANs projektledare arbetar med kundens projektorganisation. Projektledningen omfattar en utvärdering av projektets resursanvändning och resurskontroll i syfte att göra det möjligt att genomföra projektet planenligt i fråga om innehåll, kvalitet, tidtabell och budget.

Vi utvärderar bl.a. projektets status i stadens detaljplan, investeringsresurser, tillgänglig arbetskraft för såväl markundersökningar som byggnation, maskinresurser, facilitetens utrymmesbehov samt hantering av byggmassor. Utöver resursfrågan görs också en genomgång av exempelvis kommunikation och byggkvalitet samt en riskbedömning.

En förutsättning för framgångsrik projektledning är långsiktigt samarbete mellan byggherren och övriga parter. Målet är att planera projektet så att det kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Detta resulterar i en högkvalitativ lösning som godkänns av parterna (slutanvändare, byggherre och myndigheterna).

Fråga mer:

Juha Salmelainen

Projektledare

Tel. +358 40 550 1957