Miljö2018-08-16T12:06:25+00:00

Miljö

ROCKPLAN tillhandahåller specialisttjänster inom miljökonsultering.

Miljötjänsterna består av grundläggande miljö- och geologikonsultering, miljökartläggningar och konsekvensanalyser, miljöutredningar och riskbedömningar som stöd för beslut.

ROCKPLANs miljötjänster omfattar ett stort utbud av miljöundersökningar och experttjänster i miljöfrågor. Vi är särskilt meriterade på mångsidiga grundvattenutredningar, miljöhanterings- och uppföljningsplaner, resultatanalyser, miljökonsekvensanalyser samt vatten- och miljötillståndsansökningar. En viktig del av arbetet är att analysera resultaten från miljöuppföljningar samt ge en överskådlig rapportering. Vår mångsidiga kompetens, kundfokus och erfarenhet i projektledning garanterar en högkvalitativ tjänst.

Miljöteamets medlemmar samarbetar tätt med projektarbetsgruppen. De bildar sig en uppfattning av objektets miljö och geologi och gör utifrån detta en bedömning av vilka undersökningar och uppföljningsprogram som behövs. Miljöteamet tar fram stödmaterial till bergbyggnadsprojekt, bl.a. genom modeller av grundvattenströmmar och vattenkvalitet. Miljögeologiska modeller hjälper oss ta fram de bästa möjliga projektplanerna. ROCKPLAN erbjuder även högkvalitativa vibrations- och bullermätningar, sättningskontroll, vibrationsdämpning av känslig utrustning samt radonmätningar i fastigheter.

Våra miljötjänster omfattar alltid identifiering av potentiella miljömässiga utmaningar, hantering av miljörisker samt val av ändamålsenliga lösningar.

Fråga mer:

Paula Kajava

Toimialapäällikkö

Puh. +358 50 337 7876