Byggkonstruktion2018-08-16T12:16:43+00:00

Byggkonstruktion

ROCKPLAN tillhandahåller specialisttjänster inom konstruktionsprojektering.

Till konstruktionsprojekteringen hör att utforma och hjälpa kunden att välja de säkraste och fördelaktigaste konstruktionslösningarna under projektets berednings- och byggskeden.

Konstruktörteamet samarbetar tätt med projektarbetsgruppen och utarbetar med hjälp av de modernaste beräkningsverktygen de mest optimala konstruktionslösningarna.

Detaljerade konstruktionshandlingar tas fram för det valda alternativet för att möjliggöra ett tryggt och effektivt genomförande av byggnadstekniskt krävande projekt. Inom ramarna för konstruktionsprojekteringen identifierar vi alltid objektets särdrag och beaktar tillhörande risker. Teamet utarbetar sedan detaljerade bygghandlingar för den utsedda konstruktionen. Under byggfasen får man tillgång till mera precisa uppgifter om de kringliggande bergförhållandena, varpå konstruktionsdesignen justeras så att den motsvarar de verkliga omständigheterna.

Fråga mer:

Samuli Ojanperä

Sektionsschef

Tel. +358 40 702 1501