Geologitjänster2018-08-16T12:02:34+00:00

Geologitjänster

ROCKPLAN tillhandahåller specialister inom ingenjörsgeologi.

Våra geologitjänster omfattar tillämpad geologisk kunskap så som ingenjörgeologiska kartläggningar, analys av undersökningsresultat samt geologiska konsekvensanalyser och riskbedömningar som stöd för beslut. En viktig del av tjänsten består av att upprätta bergprojektets kritiska gränser under förstudieskedet och bidra med kvalitetssäkring och säkerhetsanalyser under projektets övriga skeden.

Geologiteamets medlemmar samarbetar tätt med projektarbetsgruppen. De bildar sig en uppfattning av objektets geologi, upprättar geologiska modeller, bedömer behovet av eventuella geologiska undersökningar under projektets olika faser och utvärderar parametrarna för bergmekaniska och bergtekniska modeller. Utifrån de geologiska utvärderingarna tar vi sedan fram kompletterande geologiska undersöknings- och uppföljningsprogram samt detaljerade planer för bergtätning, -förstärkning och -uttag.

Fråga mer:

Lassi Hatakka

Sektionsschef

Tel. +358 40 455 2774