Bergteknik2018-08-16T12:11:22+00:00

Bergteknik

ROCKPLAN tillhandahåller specialisttjänster inom bergbyggnation.

Den bergtekniska projekteringen består av konsekvensanalyser och riskbedömningar som stöd för beslut, utvärdering av alternativa designlösningar under beredningsskedet, tryggt genomförbara bygghandlingar samt uppföljning av bergkonstruktionens beteende under bygg- och driftkedet.

Medlemmarna i bergprojekteringsteamet samarbetar tätt med projektarbetsgruppen, tar fram alternativa bergkonstruktionslösningar och analyserar dess genomförbarhet. Med detta som utgångläge tar vi sedan fram detaljerade handlingar för hur berget effektivt och säkert kan tätas, förstärkas och drivas/schaktas. Bergbyggnadshandlingarna används för att upprätta detaljerade miljöuppföljningar i fråga om bl.a. sättningar och förskjutningar samt byggarbetsplatsens påverkan med anledning av vibrationer, damm, buller och övrigt.

Planeringen omfattar alltid identifiering av miljöutmaningar med tillhörande riskbedömning. Vi tar fram konsekvensanalyser för bl.a. grundvatten-, bergmekanik- och bergsprängningsarbeten och anvisningar för hur dessa ska övervakas.

Fråga mer:

Reijo Tikkanen

Sektionsschef

Tel. +358 44 512 2883